กิจกรรมงานแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิ ประจำปี ๒๕๕๗


งานกีฬาอบต.เกาะยอคัพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่๑๗

eXTReMe Tracker

     ระบบเจ้าหน้าที่ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิสมเด็จเจ้าเกาะยอ
การแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิ
แห่ผ้าขึ้นเขากุฎิเพื่อห่มองค์พระเจดีย์และห่มพระพุทธรูปสมเด็จเจ้าเกาะยอบนยอดเขากุฎิ  เป็นประเพณีที่ชาวเกาะยอได้ถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน  โดยมีพระเจดีย์และสมเด็จเจ้าเกาะยอหรือสมเด็จเจ้าเขากุฎิเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวบ้านเกาะยอ  มีการถือปฏิบัติติดต่อกัน  ๒  วัน  คือ  วันขึ้น  ๑๔  ค่ำ  เดือน  ๖  ของทุกปีเป็นวันห่มผ้าพระเจดีย์และสมเด็จเจ้าเกาะยอ  และวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๖  อันเป็นวันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันสมโภชพระเจดีย์และสมเด็จเจ้าเกาะยอ
    วันขึ้น  ๑๔  ค่ำ  เดือน  ๖  ของทุกปี  ชาวบ้านเกาะยอ  ทุกหมู่บ้านได้จัดทำผ้าหรือทอผ้า  สีเหลืองเตรียมไว้  พอถึงวันนี้จะมีพิธีสมโภชผ้า  หลังจากนั้นประชาชนชาวเกาะยอยอจะจัดขบวนแห่ผ้าไปรอบเกาะยอ  ซึ่งมีทั้งขบวนเดินทางเท้าและขบวนรถยนต์  แต่ปัจจุบันนิยมใช้ขบวนรถยนต์ขึ้นไปถึงยอดเขาได้สะดวก  ผิดกับในสมัยก่อนที่ต้องเดินทางด้วยความยากลำบาก  แต่ชาวบ้านเชื่อว่าจะได้บุญมาก  เมื่อขบวนแห่ผ้าไปถึงยอดเขาชาวเกาะยอจะช่วยกันขึ้นไปห่มผ้ารอบองค์พระเจดีย์และเปลี่ยนผ้าห่มใหม่  ให้สมเด็จเจ้าเกาะยอ  ซึ่งถือว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธศาสนา  และต่อองค์สมเด็จเจ้าเกาะยอด้วย
โดย: อบต.เกาะยอ
ประจำวันที่ 07 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:176)(วันที่:24 มิ.ย. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: ภาพกิจกรรมงานวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:438)(วันที่:23 เม.ย. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:944)(วันที่:07 ก.พ. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง แจ้งสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:920)(วันที่:07 ก.พ. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลเกาะยอ (ดู:2326)(วันที่:17 ม.ค. 2557)
  • ดูข่าวทั้งหมด